გამარჯვებულები

კატეგორია - „პროფესიონალი“

თამუნა ტაბატაძე - წნორი

 

კატეგორია - „მოყვარული“

ანუკი გუგუტიშვილი - გორი

https://www.instagram.com/tv/B4DK1t1B8Ei/?igshid=lftjp756lz5q

კატეგორია - „კომპანია ბორჯომის რჩეული“

ნინო ვართაპეტიანი - ბორჯომი

https://www.instagram.com/p/B4SWplKhGNS/

კატეგორია - „კომპანია ბორჯომის რჩეული“

ილუშკა თოიძე - ოზურგეთი

https://bit.ly/2JKBfFJ

კატეგორია - „კომპანია ბორჯომის რჩეული“

მიხეილ დიასამიძე - თბილისი

https://www.facebook.com/Micheil.Diasamidze/videos/10218068817824748/

კატეგორია - „კომპანია ბორჯომის რჩეული“

ირაკლი ნამორაძე - წყალტუბო

https://bit.ly/34s2Wv5

კატეგორია - „კომპანია ბორჯომის რჩეული“

გიორგი ხელაშვილი - რუსთავი

https://bit.ly/2N8GMbd

კატეგორია - „კომპანია ბორჯომის რჩეული“

სოფი კაზალიანი - თელავი

https://bit.ly/335LiNg

 

პერსონალური მონაცემების დამუშავება აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების მეშვეობით აიდიეს ბორჯომი აგროვებს და ამუშავებს მოსარგებლეთა პერსონალურ მონაცემებს ვებ-გვერდებთან/მობილურ აპლიკაციებთან სათანადო წვდომის უზრუნველსაყოფად, ასევე აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მოსარგებლეთათვის მიწოდების მიზნით. 


მონაცემთა შეგროვებისა და დამოშავების პირობების გათვალისწინებით, მოსარგებლეთა პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი და გადამამუშავებელი შეიძლება იყოს აიდიეს ბორჯომთან დაკავშირებული სხვადასხვა კომპანიები. იმისათვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია მონაცემების მაკონტროლებელი და გადამამუშავებელი კომპანიის შესახებ, გააგზავნეთ შესაბამისი მოთხოვნა აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალთან მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. (პასუხის გაცემა ხდება მხოლოდ მოთხოვნის გამგზავნ პირთან მიმართებაში). 


აიდიეს ბორჯომი არ აგროვებს და ამუშავებს 16 წელს ქვემოთ პირების პერსონალურ მონაცემებს.


აიდიეს ბორჯომი არ აგროვებს და ამუშავებს პერსონალურ მონაცემთა შემდეგ კატეგორიებს: რასობრივი და ეთნიკური წარმომავლობა, პოლიტიკური მოსაზრებები, რელიგიური და ფილოსოფიური რწმენა, წევრობა პოლიტიკურ პარტიებში და პროფესიულ კავშირებში, პასუხისმგებლობაში მიცემა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემები, სექსუალურ ცხოვრებასთან და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული მონაცემები, ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები („სენსიტიური პერსონალური მონაცემები“).


აიდიეს ბორჯომი უზრუნველყოფს ყველა ზომის მიღებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულით შესაბამისი კანონმდებლობისა (მათ, შორის, ზოგადი პერსონალური მონაცემების დირექტივის, თუ სავალდებულოა) და აიდიეს ბორჯომის ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 


კონტაქტები


ნებისმიერი შეკითხვით პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით მიმართეთ აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალს მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..


აიდიეს ბორჯომის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული პერსონალური მონაცემების კატეგორიები, პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები და სამართლებრივი საფუძველი


აიდიეს ბორჯომის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მასშტაბი, მეთოდი, მიზანი და სამართლებრივი საფუძველი შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, თუ როგორ ხდება მოსარგებლის მხრიდან აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენება, ასევე მოსარგებლის მიერ მოთხოვნილი მომსახურების მასშტაბის გათვალისწინებით. 


აიდიეს ბორჯომი აგროვებს და ამუშავებს მოსარგებლეთა შემდეგი კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებს:

 • სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილური ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა;
 • ვებ-გვერდზე/მობილურ აპლიკაციაში ანგარიშის მონაცემები (მომხმარებელი და პაროლი);
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის „ქუქი“, ტექნიკური მონაცემები.

რაც შეეხება საბანკო საგადახდო ბარათებთან დაკავშირებულ მონაცემებს (ბარათის მფლობელის სახელი, ბარათის ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადა და CVV კოდი), აიდიეს ბორჯომი არის მონაცემთა ექსკლუზიური მაკონტროლებელი, რომელიც განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და მეთოდებს. აიდიეს ბორჯომი ჩართავს საგადახდო სერვისის სპეციალიზირებულ პროვაიდერს, რომელიც ექსკლუზიურად დაამუშავებს ასეთ პერსონალურ მონაცემებს. 


აიდიეს ბორჯომი ასევე აგროვებს ანონიმურ მონაცემებს, რომელიც არ წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს (აიდიეს ბორჯომი ასეთი მონაცემებით ვერ მოახდენს მოსარგებლის იდენტიფიცირებას). ანონიმური მონაცემები გროვდება და მუშავდება კონსოლიდირებული ფორმით და გამოიყენება მარკეტინგული კვლევების მიზნებისათვის.


მოსარგებლეთა მიერ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენების გზით აიდიეს ბორჯომის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია:

 • თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე;
 • აიდიეს ბორჯომის სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება;
 • აიდიეს ბორჯომის მიმართ არსებული სამართლებრივი მოთხოვნების შესრულება;
 • აიდიეს ბორჯომის კანონიერი ინტერესები.

ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მოსარგებლეთა პერსონალურ მონაცემებს აიდიეს ბორჯომი აგროვებს და ამუშავებს შემდეგი მიზნებით:

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა ანგარიშების შექმნა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა წვდომის უზრუნველყოფა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთა, ასეთი შეკვეთების მართვა, აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა საძიებო და საინფორმაციო მოთხოვნებზე პასუხების უზრუნველყოფა აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ;
 • აიდიეს ბორჯომის გამოკითხვების, პრომო აქციეაბისა და ლოიალურობის პროგრამების ჩატარების შესაძლებლობა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ სიახლეების გამოწერის მართვა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში უკუკავშირის ფორმების გამოყენება;
 • ვებ-გვერდებიდან/მობილური აპლიკაციებიდან ელ. ფოსტისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის გაზიარების უზრუნველყოფა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების გაუმჯობესებისათვის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და ტრენდების ანალიზი;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ოპერირების გაუმჯობესება;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (სიახლეები, ინფორმაცია პრომო აქტივობებზე და სხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებზე).


ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები, რომლებიც იძლევა აიდიეს ბორჯომის საქონლის/მომსახურების შეკვეთის შესაძლებლობას


პერსონალური მონაცემების კატეგორიები


მიზნები


სამართლებრივი საფუძველი

სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილური ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა; საბანკო ბარათის მონაცემები (ბარათის მფლობელის სახელი, ბარათის ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადა და CVV კოდი)

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა ანგარიშების შექმნა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა წვდომის უზრუნველყოფა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთა, ასეთი შეკვეთების მართვა, აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • აიდიეს ბორჯომის გამოკითხვების, პრომო აქციეაბისა და ლოიალურობის პროგრამების ჩატარების შესაძლებლობა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში უკუკავშირის ფორმების გამოყენება;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე; აიდიეს ბორჯომის სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება;

ანგარიშის მონაცემები

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა წვდომის უზრუნველყოფა;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე; აიდიეს ბორჯომის სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება;

"ქუქი", ტექნიკური მონაცემები

 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა საძიებო და საინფორმაციო მოთხოვნებზე პასუხების უზრუნველყოფა აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ოპერირების გაუმჯობესება;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

ანონიმური მონაცემები

 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების გაუმჯობესებისათვის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და ტრენდების ანალიზი;

აიდიეს ბორჯომის კანონიერი ინტერესები


ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები საინფორმაციო და მარკეტინგული მიზნებისათვის

სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილური ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში უკუკავშირის ფორმების გამოყენება;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (სიახლეები, ინფორმაცია პრომო აქტივობებზე და სხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებზე);

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

"ქუქი", ტექნიკური მონაცემები

 • ვებ-გვერდებიდან/მობილური აპლიკაციებიდან ელ. ფოსტისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის გაზიარების უზრუნველყოფა;
 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა საძიებო და საინფორმაციო მოთხოვნებზე პასუხების უზრუნველყოფა აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

ანონიმური მონაცემები

 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების გაუმჯობესებისათვის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და ტრენდების ანალიზი.

აიდიეს ბორჯომის კანონიერი ინტერესები


მოსარგებლეთა პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება საჭიროა აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის გამოყენებისათვის, ასევე აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდებისათვის.


ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში შესასვლელად არსებობს მესამე პირების მიერ მართული სოციალური ქსელების მეშვეობით შესვლის ოფცია (დამოკიდებულია ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის ფუნქციონალზე და შიდა სპეციფიკაციებზე). ასეთი ოფციის გამოყენებით მოსარგებლე ეთანხმება აიდიეს ბორჯომისათვის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გაყოფას იმ მასშტაბით, რაც მოთხოვნილია შესაბამისი სოციალური ქსელის შიდა პარამეტრებით.


აიდიეს ბორჯომი ამუშავებს პერსონალურ მონაცემთა თითოეულ კატეგორიას იმ პერიოდით, რაც საჭიროა შესაბამისი მიზნის მისაღწევად. ამის შემდეგ ასეთი პერსონალური მონაცემი იშლება. ნებისმიერ შემთხვევაში აიდიეს ბორჯომი უფლებამოსილია, შეინახოს პერსონალური მონაცემები იმ პერიოდით, რაც აუცილებელია მისი ვალდებულებების შესასრულებლად მოსარგებლეთა მიმართ, მათთვის აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდებისათვის, ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად.


პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით მოსარგებლეთა უფლებები


 • პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების ჩასწორების უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავების მეთოდებთან წვდომის უფლება;
 • პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული დარღვევების შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება;
 • მესამე პირთათვის პერსონალური მონაცემების გადაცემის შეზღუდვის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე გაცემული თანხმობის გახმობის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შეზღუდვის უფლება;
 • პერსონალურ მონაცემთა წაშლის უფლება.

პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით მოთხოვნა ან საჩივარი შეგიძლიათ წარუდგინოთ აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალს მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. ან დაუკავშირდეთ მონაცემთა დაცვის კომპეტენტურ ორგანოებს.


პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირებისათვის 


აიდიეს ბორჯომი მესამე პირებს გადასცემს პერსონალურ მონაცემებს (მათ შორის, საზღვარგარეთ) მხოლოდ იმ მასშტაბით, რაც საჭიროა პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების იმ მიზნების მისაღწევად, რომელთა მისაღწევადაც მოხდა აიდიეს ბორჯომის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვება თავდაპირველად. 


აიდიეს ბორჯომი პერსონალურ მონაცემებს გასცემს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, მინიმალური მოცულობითა და პერიოდით, რაც აუცილებელია ასეთი გადაცემისათვის. 


ვებ-გვერდებთან/მობილურ აპლიკაციებთან წვდომის უზრუნველსაყოფად, ასევე ასეთი მომსახურების შეთავაზების გასაუმჯობესებლად და მასზე წვდომისათვის აიდიეს ბორჯომმა შეიძლება გადასცეს პერსონალური მონაცემები:

 • აიდიეს ბორჯომთან დაკავშირებულ კომპანიებს;
 • აიდიეს ბორჯომის პარტნიორებს;
 • აიდიეს ბორჯომის ქვეკონტრაქტორებს;
 • მესამე პირებს, განსაკუთრებით, სახელმწიფო ორგანოებს (კანონმდებლობის დანაწესების შესასრულებლად);
 • მესამე პირებს აიდიეს ბორჯომის რეორგანიზაციის სამართლებრივი პროცედურის შემთხვევაში და მასთან დაკავშირებით.

აიდიეს ბორჯომმა უნდა უზრუნველყოს ყველა საჭირო სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომის გატარება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფისათვის. 

qalaqi qmnis adamianebis xasiaTs, xolo adamianebi — qalaqis xasiaTs

#qalaqixasiaTiT urbanuli proeqtia - Seni CarTulobiT saqarTvelos sxvadasxva qalaqebs sul sxva kuTxiT davinaxavT. Cven mivyvebiT Seni da Seni qalaqis xasiaTs

qalaqi ar aris ubralod saxlebi da quCebi, qalaqs warmoadgens macxovreblebi, romlebic qmnian mis namdvil xasiaTs. qalaqi xalxia, qalaqi Sen xar. Sen gaqvs Seni xedva. miyevi sakuTar Tavs, miyevi sakuTar qalaqs da mogviyevi mis Sesaxeb.

გამოყენების პირობები 

აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდები და მობილური აპლიკაციები


__________ (თარიღი)


 1. პრეამბულა 1
 2. ტერმინთა განმარტება 2

III. ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის მოსარგებლის უფლებები და ვალდებულებები 3

 1. კომუნიკაცია აიდიეს ბორჯომთან 4
 2. შეტყობინებები და სიახლეები აიდიეს ბორჯომისაგან 5
 3. ინტელექტუალური საკუთრება 6

VII. აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურებისათვის ანგარიშსწორება ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებით, შეკვეთები და შეკვეთების მართვა 7

VIII. პერსონალური მონაცემები 8

 1. ქუქის პოლიტიკა 14
 2. პასუხისმგებლობა 15
 3. სხვადასხვა 15

 • პრეამბულა


გამოყენების პირობები იძლევა ინფორმაციას იმ წესების შესახებ, რომლებიც აწესრიგებს აიდიეს ბორჯომის კომპანიების მიერ გამოქვეყნებულ ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების გამოყენებას, ასევე წარმოადგენს წესებს თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით.


გამოყენების პირობები არ გამოიყენება იმ ურთიერთობების მოსაწესრიგებლად აიდიეს ბორჯომსა და მოსარგებლეებს შორის, რომლებიც ეხება აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთასა და მიწოდებას (შესაბამისი ინფორმაცია წარმოდგენილია აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებსა და მობილურ აპლიკაციებში), ასევე არ წარმოადგენს აიდიეს ბორჯომის პრომო და სხვა მარკეტინგული ღონისძიებების წესებს (შესაბამისი ინფორმაცია მოცემულია ასეთი ღონისძიებების შესახებ შეტყობინებაში).


გამოყენების წესები უნდა იყოს დაცული აიდიეს ბორჯომისა და მოსარგებლის მიერ. აიდიეს ბორჯომი იტოვებს უფლებას, საკუთარი დისკრეციით მთლიანად ან ნაწილობრივ შეცვალოს წინამდებრე წესები. წინამდებარე წესები, მათი განახლებული ვერსია და შესაბამისი ცვლილებები ძალაშია მათი ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში გამოქვეყნების თარიღიდან.


ვებ-გვერდზე/მობილურ აპლიკაციაში შესვლით მოსარგებლე ადასტურებს ამ წესების მიმდინარე რედაქციას, რომელიც ძალაშია ვებ-გვერდით/მობილური აპლიკაციით სარგებლობის მომენტში. გთხოვთ, დაიცვათ ეს წესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გთხოვთ გაუყოვნებლივ შეწყვიტოთ აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის გამოყენება. 


ვებ-გვერდთან/მობილურ აპლიკაციასთან და მათ შინაარსთან დაკავშირებული ყველა უფლების მფლობელი არის აიდიეს ბორჯომი. 


ვებ-გვერდი/მობილური აპლიკაცია არ შეიცავს კომენტარის დატოვების ოფციას. აიდიეს ბორჯომთან დასაკავშირებლად მოსარგებლეს შეუძლია გამოიყენოს კომუნიკაციის ის ოფციები, რომლებიც ამ მიზნებისათვის არის მოცემული ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში. 


აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში შესვლა და შესაბამისი მომსახურება განკუთვნილია მხოლოდ 16 წელს გადაცილებული მოსარგებლეებისათვის. • ტერმინთა განმარტება


აიდიეს ბორჯომი ნიშნავს ყველა კომპანიას, რომელიც დაკავშირებულია აიდიეს ბორჯომი ინთერნეშენელის ჯგუფთან.


ვებ-გვერდები ნიშნავს აიდიეს ბორჯომის მიერ გამოქვეყნებულ ვებ-გვერდებს (ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების სია).


მობილური აპლიკაციები ნიშნავს იმ მობილურ აპლიკაციებს, რომლებიც შექმნილია და ეკუთვის აიდიეს ბორჯომის (ვებ-გვერდებისა და მობილური აპლიკაციების ჩამონათვალი) და რომელიც ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად IOS-ზე და Android-ზე. მობილური აპლიკაციები შეიძლება გამოყენებული იქნეს შემდეგი მიზნებისათვის:

 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესაკვეთად, ასევე ყველა დაკავშირებული საკითხის მართვისათვის;
 • აიდიეს ბორჯომის მომსახურების მიწოდებისათვის, განსაკუთრებით, მომსახურებისა და საჭირო დანადგარების მიწოდებისათვის;
 • მოსარგებლეთათვის ყველა საჭირო ინფორმაციისა და მხარდაჭერის მისაწოდებლად;
 • მობილურ აპლიკაციაში პირდაპირ მითითებული სხვა მიზნებისათვის.

მომსახურება ნიშნავს ნებისმიერ მომსახურებასა და დაკავშირებულ ფუნქციებს, რომელიც მიეწოდება აიდიეს ბორჯომის მიერ მოსარგებლეებს უფასოდ/გარკვეული საფასურის სანაცვლოდ და რომლის შეკვეთაც შესაძლებელია ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში.


მოსარგებლე ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელიც შევა, გაეცნობა ან ეწვევა ვებ-გვერდებს/მობილურ აპლიკაციებს მომსახურების შეკვეთით ან მის გარეშე.


აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენება ნიშნავს აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გაცნობას ან მათი შინაარსის სხვაგვარ გამოყენებას, აიდიეს ბორჯომის მიერ შემოთავაზებული მომსახურების გამოყენებას. 


პირადი მონაცემები ნიშნავს პირად მონაცემებს, რომლებიც გროვდება ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მეშვეობით, ანუ ინფორმაციას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია მოსარგებლეთა პირდაპირი ან არაპირდაპირი იდენტიფიცირება.


გამოყენების პირობები ნიშნავს ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენების წესებს.


შინაარსი ნიშნავს ყველა სტატიკურ და დინამიკურ ელემენტს, ინფორმაციას, ტექსტს, გამოსახულებას, აუდიო და ვიდეო ფაილს, მონაცემთა ბაზას, სასაქონლო ნიშნებსა და ლოგოებს, ტექნიკურ და გრაფიკულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მოცემულია ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში.


ქუქი ნიშნავს ტექსტუალურ ფაილს, რომელსაც ვებ-გვერდები უგზავნის მოსარგებლეთა ელექტრონულ მოწყობილობებს და ინახება ვებ-ბრაუზერში. ასეთი ფაილები არ ახდენს მოსარგებლეთა იდენტიფიცირებას, მაგრამ აფიქსირებს ინფორმაციას მათი ქმედებების შესახებ, რომლებიც ეხება ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებას. ასეთი ინფორმაცია გროვდება ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მუშაობის გაუმჯობესებისათვის და შემდეგი პარამეტრების მოსარგებად მოსარგებლეთა მოთხოვნილებებზე: მოსარგებლეთა პრიორიტეტების მონიტორინგისათვის, სოციალურ მედიაში ინფორმაციის გასაზიარებლად, მოსარგებლეთა პრიორიტეტებისათვის მომსახურების მოსარგებად, ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენების შესახებ ზოგადი სტატისტიკური ინფორმაციის შესაგროვებლად. • ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის მოსარგებლის უფლებები და ვალდებულებები


ვებ-გვერდი/მობილური აპლიკაცია შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ შემდეგი მიზნებისათვის:

 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ წარმოდგენილ შინაარსთან გასაცნობად;
 • აიდიეს ბორჯომის მომსახურების შესაკვეთად;
 • აიდიეს ბორჯომის მომსახურების სპეციფიკის მართვისათვის;
 • აიდიეს ბორჯომისათვის თხოვნების, კომენტარების, საყვედურებისა და რეკომენდაციების მისაწოდებლად ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში არსებული უკუკავშირის ფორმის გამოყენებით, აგრეთვე აიდიეს ბორჯომის მიერ პასუხის გასაცემად;
 • სხვა ისეთი მიზნებისათვის, რომლებიც მოხსენიებულია აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში.

უკანონოა ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენება ისეთი მიზნებისათვის, რომლებიც არ არის ნახსენები ზემოთ. 


მოსარგებლეთა ვალდებულებებია:

 • დაიცვან გამოყენების პირობები და შესაბამისი კანონმდებლობის სამართლებრივი დანაწესები;
 • გამოიყენონ ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები მხოლოდ ზემოხსენებული მიზნებისათვის;
 • აიდიეს ბორჯომის წინასწარი თანხმობის გარეში არ გამოიყენონ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების შინაარსი კომერციული ან არაკომერციული მიზნებისათვის, არ დაანაწევრონ ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები, არ მიმართონ უკუინჟინირებას, არ სცადონ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების სორს კოდებში ჩარევა;
 • არ გამოიყენონ ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები ძალადობრივი, შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი ან სხვა ისეთი შეტყობინებების გასაგზავნად, რომლებიც ლახავს აიდიეს ბორჯომის ან მესამე პირების პატივს, ღირსებას და საქმიან რეპუტაციას, ასევე დაუსაბუთებელი კომერციული შეტყობინებების („სპამი“) გადასაცემას;
 • არ გამოიყენონ პროგრამული უზრუნველყოფა ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ოპერირებაში შესაღწევად ან შეღწევის მცდელობისათვის.


 • კომუნიკაცია აიდიეს ბორჯომთან


მოსარგებლეებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ აიდიეს ბორჯომს:

 • შეტყობინების (თხოვნის ან საყვედურის) გაგზავნით ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში განთავსებული უკუკავშირის ფორმის გამოყენებით; 
 • ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მითითებული ცხელი ხაზის ნომრებზე დარეკვით.

იმისათვის, რომ დაუკავშირდეს აიდიეს ბორჯომს და მიიღოს კომპანიისაგან უკუკავშირი, მოსარგებლემ უნდა მიაწოდოს აიდიეს ბორჯომის შემდეგი სახის პირადი მონაცემები: სახელი, გვარი, ელ. ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ, ასევე მესამე პირთათვის პერსონალური მონაცემების გადაცემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია გამოყენების პირობების შესაბამის თავში.


აკრძალულია ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებით შემდეგი ინფორმაციის წარდგენა:

 • ნებისმიერი ძალადობრივი, შეურაცხმყოფელი, დამამცირებელი ან სხვა ისეთი შეტყობინებები, რომლებიც ლახავს აიდიეს ბორჯომის ან მესამე პირების პატივს, ღირსებას და საქმიან რეპუტაციას;
 • დაუსაბუთებელი კომერციული შეტყობინებები („სპამი“).

მოსარგებლის მიერ ამ ხასიათის შეტყობინებების გაგზავნის შემთხვევაში აიდიეს ბორჯომი უფლებამოსილია, არ უპასუხოს ასეთ შეტყობინებებს, ასევე მსგავსი შეტყობინებების გამგზავნ მოსარგებლეებს შეუზღუდოს უკუკავშირის ოფციით სარგებლობის უფლება.


მოსარგებლეებსა და აიდიეს ბორჯომს შორის კომუნიკაცია მუშავდება ტექნიკური საშუალებებით. სატელეფონო ცხელი ხაზის გამოყენებით განხორციელებული სატელეფონო საუბრების ჩანაწერები, ასევე მოსარგებლესა და აიდიეს ბორჯომს შორის შემდგარი შეტყობინებების გაცვლა ინახება აიდიეს ბორჯომის მიერ მომსახურების ხარისხის მონიტორინგისათვის, ასევე აიდიეს ბორჯომის მომსახურებისა და საქონლის შემდგომი ცვლილებებისათვის. ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების უკუკავშირის ფორმების გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება, ინფორმაცია და მასალა ეკუთვნის მოსარგებლეს.


უკუკავშირის ფორმები


ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში არის უკუკავშირის ფორმები მოსარგებლეთა მიერ აიდიეს ბორჯომთან კავშირისათვის.


მოსარგებლეები უფლებამოსილი არიან, მიიღონ სრულყოფილი და ამომწურავი ინფორმაცია ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების უკუკავშირის ფორმების მეშვეობით გაგზავნილ შეტყობინებებზე პასუხად გონივრულ ვადებში, რაც არ უნდა აღემატებოდეს მოთხოვნის გაგზავნიდან 30 დღეს. 


ცხელი ხაზი


აიდიეს ბორჯომთან მოსარგებლეთა კომუნიკაციისათვის არსებობს უფასო ცხელი ხაზის სატელეფონო ნომრები.


მოსარგებლეები უფლებამოსილი არიან, მიიღონ სრულყოფილი და ამომწურავი ინფორმაცია ცხელი ხაზის მეშვეობით გაკეთებული მათი მოთხოვნის პასუხად გონივრულ ვადებში, რაც არ უნდა აღემატებოდეს აიდიეს ბორჯომთან დაკავშირების მომენტიდან 30 დღეს.  • შეტყობინებები და სიახლეები აიდიეს ბორჯომისაგან


შეტყობინებები აიდიეს ბორჯომისგან


მოსარგებლემ შეიძლება მიიღოს შემდეგი შეტყობინებები აიდიეს ბორჯომისაგან:

 • ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში განთავსებული უკუკავშირის ფორმების მეშვეობით გაგზავნილი მოთხოვნებისა და საყვედურების შესახებ პასუხი;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთების შესახებ ინფორმაციის დამუშავება, ასეთი შეკვეთების მართვა და აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდება.

აიდიეს ბორჯომი აგზავნის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს, ელ. ფოსტას, შეტყობინებებს მესენჯერში, შეტყობინებებს მობილურ აპლიკაციებში.

 

მოსარგებლეებს შეუძლიათ, მართონ შეტყობინებების მიღების ოფციები აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მართვის პანელიდან (დამოკიდებულია ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების შიდა პარამეტრებსა და ფუნქციონალურობაზე).


აიდიეს ბორჯომი ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მოსარგებლეებს ასევე უგზავნის სიახლეებს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ, ასეთ საქონელსა და მომსახურებაზე არსებული პრომო აქციებისა და კომერციული შეთავაზებების შესახებ.


სიახლეები


სიახლეები იგზავნება მხოლოდ იმ საკონტაქტო მონაცემებზე, რომლებიც არსებობს მოსარგებლეთა პერსონალური მონაცემების ბაზაში, რომელიც მიეწოდება აიდიეს ბორჯომის ადრე მანამდე ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში თანხმობის განცხადებით შემდეგი გზებით:

 • სიახლეების გამოწერით;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთით.

აიდიეს ბორჯომი აგზავნის სიახლეებს მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, ელ. ფოსტით, მესენჯერში და შეტყობინებებით მობილურ აპლიკაციებში.


სიახლეების შინაარსი იქმნება აიდიეს ბორჯომის მიერ მოსარგებლეთა პრეფერენციებისა და პროფილის მონაცემების გათვალისწინებით.


შესაძლებელია აიდიეს ბორჯომის სიახლეების გამოწერის გაუქმება იმ ბმულზე გადასვლით, რომელიც ახლავს ასეთი სიახლეების შეტყობინებას. • ინტელექტუალური საკუთრება


აიდიეს ბორჯომს ეკუთვნის ექსკლუზიური საკუთრების უფლება ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების შინაარსთან დაკავშირებულ ინტელექტუალური საკუთრებისა და სხვა დაკავშირებულ უფლებებზე (ან შინაარსის გამოყენების უფლება აიდიეს ბორჯომს მინიჭებული აქვს უფლებამოსილი მესამე პირისაგან). 


აკრძალულია შინაარსის მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენება ნებისმიერი კომერციული და არაკომერციული მიზნებისათვის ნებისმიერი ფორმით (რაც ნიშნავს რეპროდუცირებას, ხელახლა წარდგენას, ადაპტირებას, განახლებას, გამოქვეყნებას, გადაცემას, არასწორად გადაცემას, სხვა ვებ-გვერდზე ინტეგრირებას). თუ შინაარსის ასეთი გამოყენება აუცილებელია, აიდიეს ბორჯომს ეგზავნება მოთხოვნა ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში არსებული უკუკავშირის ფორმების მეშვეობით.


იმ შემთხვევაში თუ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების შინაარსზე არსებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები იქნება დარღვეული მესამე პირის მიერ, აიდიეს ბორჯომი მიმართავს ყველა საჭირო გზას, მათ შორის სასამართლოსათვის მიმართვას. 


 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურებისათვის ანგარიშსწორება ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებით, შეკვეთები და შეკვეთების მართვა


მოსარგებლეებს შეუძლიათ, მოახდინონ აიდიეს ბორჯომის საქონლისათვის და მომსახურებისათვის ანგარიშსწორება, ასევე შეკვეთა და შეკვეთების მართვა ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მეშვეობით.


აიდიეს ბორჯომი ახდენს საბანკო ბარათებით გადახდების დამოშავებას მკაცრ შესაბამისობაში Visa International-სა და MasterCard Worldwide-ის გადახდის სისტემათა წესების შესაბამისად. ანგარიშსწორების სერვერი შეესაბამება სტანდარტული PCI DSS-ის მოთხოვნებს. ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა ხდება მიმღები ბანკის მიერ.


თუ ნებისმიერი საბანკო ბარათის ტრანზაქცია უსაფრთხოების სისტემის (თაღლითობის საწინააღმდეგო) მიკუთვნებული იქნება რისკიანი ოპერაციის კატეგორიის მიმართ, მოსარგებლეს დაუკავშირდება სპეციალიზირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი დამატებითი მონიტორინგისათვის და აიდიეს ბორჯომის საქონელსა და მომსახურებასთან დაკავშირებული ანგარიშსწორების ოპერაციის წარმატებით დასრულებისათვის. 


აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურებისათვის ანგარიშსწორების მიზნებისათვის კომპანიის მიერ ხდება მოსარგებლეთა შემდეგი კატეგორიის პერსონალური მონაცემების შეგროვება:

 • სახელი, გვარი;
 • ელ. ფოსტის მისამართი;
 • მობილური ტელეფონის ნომერი;
 • ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა. 

საბანკო ბარათის დეტალები (როგორიცაა მფლობელის სახელი, ბარათის ნომერი, მოქმედების ვადა და CVV კოდი) გროვდება ანგარიშსწორების მომსახურების სპეციალიზირებული მომწოდებლის მიერ აიდიეს ბორჯომის სახელით. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ, ასევე მესამე პირთათვის პერსონალური მონაცემების გადაცემის შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია გამოყენების პირობების შესაბამის თავში.

 

აკრძალულია ანგარიშსწორების მომსახურების პროვაიდერის მიერ ანგარიშსწორების პროცედურის განსახორციელებლად შეგროვებული და დამუშავებული მოსარგებლეთა მონაცემების (მათ შორის, პერსონალური მონაცემების) გამოყენება ბარათის მფლობელის საზიანოდ. თაღლითური ტრანზაქციებით გამოწვეული ნეგატიური შედეგისაგან საბანკო ბარათის მფლობელთა დაცვის მიზნით გამოიყენება ვერიფიკაციის პროცედურა. აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისას, მოსარგებლე იღებს გადაწყვეტილებას, გააგზავნოს თუ არა მოთხოვნილი მონაცემები საბანკო ბარათის გამოყენების დასადასტურებლად ან უარყოს შესაბამისი ტრანზაქცია.


ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მეშვეობით აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების ყიდვის, შეკვეთის ან შეკვეთის მართვის შესახებ ნებისმიერი შეკითხვით შეგიძლიათ მიმართოთ მხარდაჭერის სერვისს შემდეგ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ ნებისმიერი შეკითხვით შეგიძლიათ მიმართით აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალს მოსამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. • პერსონალური მონაცემები


აიდიეს ბორჯომი აგროვებს და ამუშავებს მოსარგებლეთა პერსონალურ მონაცემებს ვებ-გვერდებთან/მობილურ აპლიკაციებთან სათანადო წვდომის უზრუნველსაყოფად, ასევე აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მოსარგებლეთათვის მიწოდების მიზნით. 


მონაცემთა შეგროვებისა და დამოშავების პირობების გათვალისწინებით, მოსარგებლეთა პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი და გადამამუშავებელი შეიძლება იყოს აიდიეს ბორჯომთან დაკავშირებული სხვადასხვა კომპანიები. იმისათვის, რომ მიიღოთ ინფორმაცია მონაცემების მაკონტროლებელი და გადამამუშავებელი კომპანიის შესახებ, გააგზავნეთ შესაბამისი მოთხოვნა აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალთან მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. (პასუხის გაცემა ხდება მხოლოდ მოთხოვნის გამგზავნ პირთან მიმართებაში). 


აიდიეს ბორჯომი არ აგროვებს და ამუშავებს 16 წელს ქვემოთ პირების პერსონალურ მონაცემებს.


აიდიეს ბორჯომი არ აგროვებს და ამუშავებს პერსონალურ მონაცემთა შემდეგ კატეგორიებს: რასობრივი და ეთნიკური წარმომავლობა, პოლიტიკური მოსაზრებები, რელიგიური და ფილოსოფიური რწმენა, წევრობა პოლიტიკურ პარტიებში და პროფესიულ კავშირებში, პასუხისმგებლობაში მიცემა, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემები, სექსუალურ ცხოვრებასთან და სექსუალურ ორიენტაციასთან დაკავშირებული მონაცემები, ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები („სენსიტიური პერსონალური მონაცემები“).


აიდიეს ბორჯომი უზრუნველყოფს ყველა ზომის მიღებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულით შესაბამისი კანონმდებლობისა (მათ, შორის, ზოგადი პერსონალური მონაცემების დირექტივის, თუ სავალდებულოა) და აიდიეს ბორჯომის ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით. 


კონტაქტები


ნებისმიერი შეკითხვით პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით მიმართეთ აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალს მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..


აიდიეს ბორჯომის მიერ შეგროვებული და დამუშავებული პერსონალური მონაცემების კატეგორიები, პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მიზნები და სამართლებრივი საფუძველი


აიდიეს ბორჯომის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების მასშტაბი, მეთოდი, მიზანი და სამართლებრივი საფუძველი შეიძლება განსხვავდებოდეს იმის მიხედვით, თუ როგორ ხდება მოსარგებლის მხრიდან აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენება, ასევე მოსარგებლის მიერ მოთხოვნილი მომსახურების მასშტაბის გათვალისწინებით. 


აიდიეს ბორჯომი აგროვებს და ამუშავებს მოსარგებლეთა შემდეგი კატეგორიის პერსონალურ მონაცემებს:

 • სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილური ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა;
 • ვებ-გვერდზე/მობილურ აპლიკაციაში ანგარიშის მონაცემები (მომხმარებელი და პაროლი);
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის „ქუქი“, ტექნიკური მონაცემები.

რაც შეეხება საბანკო საგადახდო ბარათებთან დაკავშირებულ მონაცემებს (ბარათის მფლობელის სახელი, ბარათის ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადა და CVV კოდი), აიდიეს ბორჯომი არის მონაცემთა ექსკლუზიური მაკონტროლებელი, რომელიც განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების მიზნებსა და მეთოდებს. აიდიეს ბორჯომი ჩართავს საგადახდო სერვისის სპეციალიზირებულ პროვაიდერს, რომელიც ექსკლუზიურად დაამუშავებს ასეთ პერსონალურ მონაცემებს. 


აიდიეს ბორჯომი ასევე აგროვებს ანონიმურ მონაცემებს, რომელიც არ წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემებს (აიდიეს ბორჯომი ასეთი მონაცემებით ვერ მოახდენს მოსარგებლის იდენტიფიცირებას). ანონიმური მონაცემები გროვდება და მუშავდება კონსოლიდირებული ფორმით და გამოიყენება მარკეტინგული კვლევების მიზნებისათვის.


მოსარგებლეთა მიერ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენების გზით აიდიეს ბორჯომის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია:

 • თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე;
 • აიდიეს ბორჯომის სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება;
 • აიდიეს ბორჯომის მიმართ არსებული სამართლებრივი მოთხოვნების შესრულება;
 • აიდიეს ბორჯომის კანონიერი ინტერესები.

ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მოსარგებლეთა პერსონალურ მონაცემებს აიდიეს ბორჯომი აგროვებს და ამუშავებს შემდეგი მიზნებით:

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა ანგარიშების შექმნა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა წვდომის უზრუნველყოფა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთა, ასეთი შეკვეთების მართვა, აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა საძიებო და საინფორმაციო მოთხოვნებზე პასუხების უზრუნველყოფა აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ;
 • აიდიეს ბორჯომის გამოკითხვების, პრომო აქციეაბისა და ლოიალურობის პროგრამების ჩატარების შესაძლებლობა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ სიახლეების გამოწერის მართვა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში უკუკავშირის ფორმების გამოყენება;
 • ვებ-გვერდებიდან/მობილური აპლიკაციებიდან ელ. ფოსტისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის გაზიარების უზრუნველყოფა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების გაუმჯობესებისათვის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და ტრენდების ანალიზი;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ოპერირების გაუმჯობესება;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (სიახლეები, ინფორმაცია პრომო აქტივობებზე და სხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებზე).


ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები, რომლებიც იძლევა აიდიეს ბორჯომის საქონლის/მომსახურების შეკვეთის შესაძლებლობას


პერსონალური მონაცემების კატეგორიები


მიზნები


სამართლებრივი საფუძველი

სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილური ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა; საბანკო ბარათის მონაცემები (ბარათის მფლობელის სახელი, ბარათის ნომერი, ბარათის მოქმედების ვადა და CVV კოდი)

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა ანგარიშების შექმნა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა წვდომის უზრუნველყოფა;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შეკვეთა, ასეთი შეკვეთების მართვა, აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • აიდიეს ბორჯომის გამოკითხვების, პრომო აქციეაბისა და ლოიალურობის პროგრამების ჩატარების შესაძლებლობა;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში უკუკავშირის ფორმების გამოყენება;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე; აიდიეს ბორჯომის სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება;

ანგარიშის მონაცემები

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში მოსარგებლეთა წვდომის უზრუნველყოფა;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე; აიდიეს ბორჯომის სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულება;

"ქუქი", ტექნიკური მონაცემები

 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა საძიებო და საინფორმაციო მოთხოვნებზე პასუხების უზრუნველყოფა აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ;
 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ოპერირების გაუმჯობესება;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

ანონიმური მონაცემები

 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების გაუმჯობესებისათვის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და ტრენდების ანალიზი;

აიდიეს ბორჯომის კანონიერი ინტერესები


ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები საინფორმაციო და მარკეტინგული მიზნებისათვის

სახელი, გვარი, ელ. ფოსტა, მობილური ტელეფონის ნომერი, ბინადრობის ქალაქი და ქვეყანა

 • აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში უკუკავშირის ფორმების გამოყენება;
 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება (სიახლეები, ინფორმაცია პრომო აქტივობებზე და სხვა მარკეტინგულ ღონისძიებებზე);

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

"ქუქი", ტექნიკური მონაცემები

 • ვებ-გვერდებიდან/მობილური აპლიკაციებიდან ელ. ფოსტისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით ინფორმაციის გაზიარების უზრუნველყოფა;
 • მოსარგებლეთა პრეფერენციების აღმოჩენა, რათა მოხდეს აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ პერსონიფიცირებული ინფორმაციის მიწოდება;
 • მოსარგებლეთა საძიებო და საინფორმაციო მოთხოვნებზე პასუხების უზრუნველყოფა აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების შესახებ;

თანხმობა პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე

ანონიმური მონაცემები

 • აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების გაუმჯობესებისათვის მარკეტინგული კვლევების ჩატარება და ტრენდების ანალიზი.

აიდიეს ბორჯომის კანონიერი ინტერესები


მოსარგებლეთა პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება საჭიროა აიდიეს ბორჯომის ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის გამოყენებისათვის, ასევე აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდებისათვის.


ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში შესასვლელად არსებობს მესამე პირების მიერ მართული სოციალური ქსელების მეშვეობით შესვლის ოფცია (დამოკიდებულია ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის ფუნქციონალზე და შიდა სპეციფიკაციებზე). ასეთი ოფციის გამოყენებით მოსარგებლე ეთანხმება აიდიეს ბორჯომისათვის პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის გაყოფას იმ მასშტაბით, რაც მოთხოვნილია შესაბამისი სოციალური ქსელის შიდა პარამეტრებით.


აიდიეს ბორჯომი ამუშავებს პერსონალურ მონაცემთა თითოეულ კატეგორიას იმ პერიოდით, რაც საჭიროა შესაბამისი მიზნის მისაღწევად. ამის შემდეგ ასეთი პერსონალური მონაცემი იშლება. ნებისმიერ შემთხვევაში აიდიეს ბორჯომი უფლებამოსილია, შეინახოს პერსონალური მონაცემები იმ პერიოდით, რაც აუცილებელია მისი ვალდებულებების შესასრულებლად მოსარგებლეთა მიმართ, მათთვის აიდიეს ბორჯომის საქონლისა და მომსახურების მიწოდებისათვის, ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად.


პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით მოსარგებლეთა უფლებები


 • პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების ჩასწორების უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების დამუშავების მეთოდებთან წვდომის უფლება;
 • პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული დარღვევების შესახებ ინფორმაციის მიღების უფლება;
 • მესამე პირთათვის პერსონალური მონაცემების გადაცემის შეზღუდვის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე გაცემული თანხმობის გახმობის უფლება;
 • პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შეზღუდვის უფლება;
 • პერსონალურ მონაცემთა წაშლის უფლება.

პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით მოთხოვნა ან საჩივარი შეგიძლიათ წარუდგინოთ აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალს მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. ან დაუკავშირდეთ მონაცემთა დაცვის კომპეტენტურ ორგანოებს.


პერსონალური მონაცემების გადაცემა მესამე პირებისათვის 


აიდიეს ბორჯომი მესამე პირებს გადასცემს პერსონალურ მონაცემებს (მათ შორის, საზღვარგარეთ) მხოლოდ იმ მასშტაბით, რაც საჭიროა პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების იმ მიზნების მისაღწევად, რომელთა მისაღწევადაც მოხდა აიდიეს ბორჯომის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვება თავდაპირველად. 


აიდიეს ბორჯომი პერსონალურ მონაცემებს გასცემს მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, მინიმალური მოცულობითა და პერიოდით, რაც აუცილებელია ასეთი გადაცემისათვის. 


ვებ-გვერდებთან/მობილურ აპლიკაციებთან წვდომის უზრუნველსაყოფად, ასევე ასეთი მომსახურების შეთავაზების გასაუმჯობესებლად და მასზე წვდომისათვის აიდიეს ბორჯომმა შეიძლება გადასცეს პერსონალური მონაცემები:

 • აიდიეს ბორჯომთან დაკავშირებულ კომპანიებს;
 • აიდიეს ბორჯომის პარტნიორებს;
 • აიდიეს ბორჯომის ქვეკონტრაქტორებს;
 • მესამე პირებს, განსაკუთრებით, სახელმწიფო ორგანოებს (კანონმდებლობის დანაწესების შესასრულებლად);
 • მესამე პირებს აიდიეს ბორჯომის რეორგანიზაციის სამართლებრივი პროცედურის შემთხვევაში და მასთან დაკავშირებით.

აიდიეს ბორჯომმა უნდა უზრუნველყოს ყველა საჭირო სამართლებრივი, ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომის გატარება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფისათვის. 


 • ქუქის პოლიტიკა 


ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენება გულისხმობს მოსარგებლეთა ელექტრონულ ხელსაწყოებზე დაყენებული „ქუქის“ გამოყენებას.


აიდიეს ბორჯომი იყენებს „ქუქის“ შემდეგ კატეგორიებს:

 • რათა უზრუნველყოს მოსარგებლეები ვებ-გვერდებთან/მობილურ აპლიკაციებთან მუდმივი წვდომით;
 • რათა გააუმჯობესოს და ხელი შეუწყოს ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებას;
 • რათა სწორად წარმოადგინოს აიდიეს ბორჯომის სარეკლამო მესიჯები ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში;
 • რათა უზრუნველყოს მოსარგებლეთა დაშვება ინფორმაციის გაცვლაზე ვებ-გვერდებიდან/მობილური აპლიკაციებითან სოციალური ქსელების მეშვეობით;
 • რათა განახორციელოს ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების აუდიტორიის გაზომვა (ტრაფიკის ანალიზი, გამოყენების ტრენდები და ა.შ.).

ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში „ქუქის“ გამოყენებამდე აიდიეს ბორჯომი თხოვს მოსარგებლეებს თანხმობას მათ გამოყენებაზე მათთვის შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით (ბანერის ფორმით).


მოსარგებლეებს აქვთ შემდეგი ოფციები „ქუქის“ პარამეტრებთან დაკავშირებით:

 • დაეთანხმოს „ქუქის“ ავტომატურ შენახვასა და გამოყენებას;
 • გააფრთხილოს „ქუქის“ გამოყენების შესახებ;
 • დაბლოკოს „ქუქის“ გამოყენება ყოველთვის (ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა არსებობდეს გარკვეული შეზღუდვები ვებ-გვერდის ოპერირებაზე, მაგალითად, პერსონალიზებული პარამეტრების ოფციის არარსებობა და ა.შ.).

ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებისას შესაძლებელია სხვა წყაროების ფუნქციონალური ოფციების გამოყენება, კერძოდ:

 • სოციალური ქსელები (არსებობს ვებ-გვერდიდან/მობილური აპლიკაციიდან შინაარსის პირდაპირი გაზიარების ოფცია) (დამოკიდებულია ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ფუნქციონალსა და შიდა პარამეტრებზე). არსებობს ასეთი კომპანიების „ქუქის“ ცალკე პოლიტიკა;
 • გუგლის ანალიტიკა სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისათვის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენების ზოგადი ხასიათის შესახებ (აიდიეს ბორჯომის მიერ ასეთი ინფორმაციის გამოყენება მოხდება მხოლოდ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების შინაარსის გასაუმჯობესებლად და მათზე შეკვეთის მომსახურების მიწოდებისათვის). გუგლის ანალიტიკის გამოყენება რეგულირდება ამ კომპანიის შესაბამისი პოლიტიკით;
 • სხვა რესურსები, რომელთა უსაფრთხოება შემოწმებულია აიდიეს ბორჯომის მიერ.

გაითვალისწინეთ, რომ „ქუქის“ დაბლოკვის ფუნქციის გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ვებ-გვერდის/მობილური აპლიკაციის არასწორი მუშაობა. არსებობს „ქუქის“ დაბლოკვის ოფცია სრულად ან ნაწილობრივ („ქუქის“ გარკვეული სახეების) ვებ-ბრაუზერების სპეციფიკაციების მოდიფიცირებით იმ ტექნიკურ საშუალებაზე, რომელიც გამოიყენება ვებ-გვერდზე/მობილურ აპლიკაციაში შესასვლელად. • პასუხისმგებლობა


გამოყენების პირობების ნებისმიერი დებულების დარღვევა გამოიწვევს მოსარგებლის პასუხისმგებლობას, რომელიც დადგენილია წინამდებარე გამოყენების პირობებით და ასეთი გამოყენების პირობების მიმართ გამოსაყენებელი კანონმდებლობით. 


ვებ-გვერდები/მობილური აპლიკაციები შეიცავს ბმულებს მესამე პირების ვებ რესურსთან. აიდიეს ბორჯომი არ არის პასუხისმგებელი იმ შინაარსზე, რაც განთავსებულია ასეთ ვებ რესურსებზე, ასევე არ არის პასუხისმგებელი მოსარგებლის პერსონალური მონაცემების შეგროვებასა და დამუშავებაზე, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს ასეთი რესურსების გამოყენების შედეგად.


აიდიეს ბორჯომი მიმართავს ყველა ღონისძიებას, რათა უზრუნველყოს მოსარგებლე უსაფრთხო, უწყვეტი და სწორი წვდომით ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებზე. ამავე დროს აიდიეს ბორჯომი არ არის პასუხისმგებელი წყვეტაზე ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების მუშაობაში, ასეთი ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების შეუსაბამობაზე მოსარგებლის მოწყობილობებთან და მოსარგებლის მიერ ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების ვერ გამოყენებაზე, რომელიც გამოწვეულია ინტერნეტ კავშირის არარსებობით. აიდიეს ბორჯომი ინარჩუნებს დისკრეციას, მთლიანად ან ნაწილობრივ შეუზღუდოს ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებზე წვდომა მოსარგებლეებს. 


აიდიეს ბორჯომი არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ზიანზე, რომელიც შეიძლება წარმოეშვას მოსარგებლეებს ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენების შედეგად. ამასთან, აიდიეს ბორჯომი არ არის პასუხისმგებელი მესამე პირების წინაშე იმ ზიანზე, რომელიც შეიძლება მათ მიაყენონ მოსარგებლეებმა ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებით. • სხვადასხვა 


გამოყენების პირობები ძალაშია მათი ვებ-გვერდებზე/მობილურ აპლიკაციებში გამოქვეყნების მომენტიდან.


ნებისმიერი დავა, რომელიც წარმოიშვება აიდიეს ბორჯომსა და მოსარგებლეთა შორის ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებასთან დაკავშირებით, უნდა გადაწყდეს მხარეთა შორის მოლაპარაკების გზით (ასეთი მოლაპარაკება ინიცირებული უნდა იქნეს შესაბამისი მოსარგებლის მიერ აიდიეს ბორჯომთან შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნით), ასევე გამოსაყენებელი სამართლის შესაბამისად. 


ვებ-გვერდების/მობილური აპლიკაციების გამოყენებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი შეკითხვით მიმართეთ აიდიეს ბორჯომის მხარდაჭერას მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript.. პერსონალური მონაცემების შეგროვებისა და დამუშავების შესახებ ნებისმიერი შეკითხვით შეგიძლიათ მიმართით აიდიეს ბორჯომის მონაცემთა დაცვის პერსონალს მოსამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript..

PDF გადმოწერა

შემოქმედებითი კონკურსის „ქალაქი ხასიათით“ ჩატარების წესები 

1. ძირითადი დებულებები
1.1 შემოქმედებითი კონკურსი სახელად „ქალაქი ხასიათით“ (შემდგომში „კონკურსი“) ტარდება „ბორჯომი“-ს სავაჭრო ნიშნის პროდუქტისადმი (შემდგომში „პროდუქტი“) მომხმარებლის ყურადღებისა მიპყრობისა და ინტერესის გაღვივების მიზნით.
1.2 კონკურსის ორგანიზატორია : “აიდიეს ბორჯომი თბილისი” ს/კ 204870844 მისამართი: 
აღმაშენებლის გამზ. 80 (შემდგომში „კონკურსის ორგანიზატორი“)
1.3 შემოქმედებითი კონკურსი სახელად „ქალაქი ხასიათით“ მიმდინარეობს ორ
კატეგორიაში: პროფესიონალი და მოყვარული. მონაწილეს შესაძლებლობა აქვს თავად აირჩიოს თუ რომელ კატეგორიაში მიიღებს მონაწილეობას. 

2. მოთხოვნები კონკურსანტისადმი
2.1 კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს და საქართველოში მცხოვრებ პირებს
2.2 მონაწილე აუცილებლად უნდა იყოს დარეგისტრირებული სოციალურ ქსელში 
(Facebook/Instagram)
2.3 კონკურსში ვერ მიიღებენ მონაწილეობას ორგანიზატორი კომპანიის თანამშრომლები 
და წარმომადგენლები
2.4 კონკურსში მონაწილეობა ავტომატურად ნიშნავს, რომ მონაწილე გაეცნო კონკურსის 
წესებს და სრულად ეთანხმება მათ.
2.5 კონკურსში მონაწილეობის მიღებით, კონკურსანტი ადასტურებს, რომ ის 
აკმაყოფილებს 2.1 პუნქტს. 

3. კონკურსში მონაწილეობის პირობები

3.1 კონკურსში მონაწილე პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ წესების მე-2 პუნქტს, უნდა: 

- იყვნენ დარეგისტრირებულნი მათ მიერ არჩეულ სოციალურ ქსელში (Facebook; Instagram). კონკურსის მიმდინარეობისას, მონაწილის სოციალური ქსელის ანგარიში უნდა იყოს ღია, რათა ყველას შეეძლოს მის მიერ განთავსებული ნამუშევრის ნახვა. 

- კონკურსანტმა უნდა შექმნას და განათავსოს საკუთარ სოციალურ ქსელში ვიდეო ან/და ფოტოკოლაჟი თემაზე „ქალაქი, რომელმაც ჩამოაყალიბა ჩემი ხასიათი“. ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 90-120 წამს. სურვილის შემთხვევაში, შეუძლია პოსტს თან დაურთოს ტექსტი. აუცილებელია გამოიყენოს ჰეშთეგები - #ბორჯომი #ქალაქიხასიათით #დაახასიათეშენიქალაქი, მიუთითოს ქალაქი, რომელიც ნამუშევრისთვის შეარჩია და მონიშნოს „ბორჯომის“ ოფიციალური გვერდი შესაბამის სოციალურ ქსელში. (www.facebook.com/borjomi/ www.instagram.com/borjomi_georgia_official) 
3.2. საკონკურსო ნამუშევარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: 
3.2.1 ნამუშევრის ავტორი უნდა იყოს მონაწილე და საკონკურსო ნაშრომი უნდა განთავსდეს ავტორის ერთ-ერთ
სოციალურ ქსელში.
3.2.2 ნამუშევარში (ვიდეო/ფოტოკოლაჟი) უნდა იყოს ნაჩვენები ქალაქის ხასიათი, რომელსაც ეძღვნება ეს ვიდეო/
ფოტოკოლაჟი.
3.2.3 ვიდეოს ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 90-120 წამს.
3.3. ვიდეო/ფოტოკოლაჟი უნდა აჩვენებდეს ავტორის და ქალაქის კავშირს, მის პირად 
ისტორიას.
3.4. კონკურსში არ დაიშვებიან: 
3.4.1 სხვა კონკურსის ფარგლებში ადრე გამოქვეყნებული ნამუშევრები
3.4.2 სხვა პირების მიერ გამოქვეყნებული, სხვა ადამიანის მიერ გადაღებული კონტენტი
3.4.3 კონტენტი, რომელიც არ ჯდება მორალისა და ეთიკის ფარგლებში, შეიცავს ძალადობას, ან რაიმე სახის შეურაცხყოფას.
3.4.4 კანონსაწინააღმდეგო კონტენტის შემქმნელები, რაც შეიცავს რასისტულ, რელიგიურ ან სხვა დისკრიმინაციულ
ელემენტებს.
3.4.5 ვიდეო/ფოტოკოლაჟი არ უნდა შეიცავდეს კომერციულ ხასიათს/სხვადასხვა კომერციული პროდუქტების რეკლამას,
გამონაკლისია მხოლოდ „ბორჯომის“ პროდუქცია.
3.4.6 კონტენტი რაც არ შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ წესებს/ნორმებს.
3.4.7 კონტენტი არ უნდა ატარებდეს პოლიტიკურ ხასიათს და ფოტო/ვიდეო მასალაში ქალაქის დახასიათება არ უნდა
შეიცავდეს ნეგატიურ ელემენტებს.
3.4.8 ორგანიზატორს აქვს უფლება არ მიიღოს ნამუშევარი, რომელიც არ პასუხობს მოცემულ წესებს.
3.5. მონაწილეს უნდა ჰქონდეს საავტორო უფლება თავის კონტენტზე, შესაბამისად
კონკურსის ფარგლებში მისი გავრცელების
უფლება საკუთარ სოციალურ ქსელებში.
3.5.1 მონაწილეს უნდა ჰქონდეს ნებართვა იმ ფიზიკური პირების გასაჯაროებისა, რომლებიც მის ნამუშევარში არიან
დაფიქსირებულნი.
3.5.2 მონაწილე პასუხისმგებელია მესამე პირების თავისუფლებისა და უფლებების დარღვევის შემთხვევაზე (მაგ.
ინტელექტუალური უფლება, პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა და ა.შ.)
3.5.3 მონაწილე თანახმაა, რომ კონკურსის ორგანიზატორმა გამოიყენოს მისი ნამუშევარი ვადის, ტერიტორიის შეზღუდვისა
და ანაზღაურების გარეშე.
3.5.4 ორგანიზატორს აქვს უფლება მოითხოვოს საავტორო უფლებები მონაწილისგან საკონკურსო ნამუშევარზე, ასევე
ნებართვა ფიზიკური პირების ნამუშევარში მონაწილეობის შესახებ (როგორც სრულწლოვანი, ასევე არასრულწლოვანი).
3.5.5 კონკურსში მონაწილეობის რაოდენობა შეზღუდული არ არის.
3.6. კონკურსანტმა საკონკურსო მასალა უნდა გამოაგზავნოს ელ.ფოსტაზე
ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. საკონკურსოდ ითვლება
ის მასალა, რომელიც ორგანიზატორის მიერ აიტვირთება ვებგვერდზე.
3.7. კონკურსანტმა ელ.ფოსტაზე გამოგზავნილ საკონკურსო მასალას თან უნდა დაურთოს:
3.7.1. სოციალურ ქსელში განთავსებული ნამუშევრის ბმული.
3.7.2.საკონტაქტო ინფორმაცია (გვარი, სახელი, მამის სახელი; ფაქტიური მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი)
3.8. კონკურსანტმა ელ.ფოსტაზე გამოგზავნილ საკონკურსო მასალასთან ერთად უნდა 
მიუთითოს თუ რომელ კატეგორიაში
იღებს მონაწილეობას (პროფესიონალი/მოყვარული) 
4. კონკურსის ვადები
4.1 ნამუშევრების მიღების ვადა: 24 სექტემბერი, 2019 – 1 ნოემბერი, 2019.
4.2 კონკურსის გამოცხადება: 24 სექტემბერი, 2019
4.3 გამარჯვებულების გამოვლენა - 1 - 17 ნოემბერი, 2019
4.4 დაჯილდოვება - 19 ნოემბერი, 2019 
5. საკონკურსო ნამუშევრების ვებგვერდზე განთავსების წესი
5.1 იმისათვის რომ კონკურსის მონაწილეს ჰქონდეს გამარჯვების შესაძლებლობა, საჭიროა, კონკურსატმა მე-4 პუნქტში მითითებულ ვადებში განახორციელოს შემდეგი ქმედებები:
5.1.1 შექმნას საკონკურსო ნამუშევარი მე-2 და მე-3 პუნქტის წესების დაცვით და 
განათავსოს 3.1 პუნქტში მოხსენებულ ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში. (მონაწილის სურვილისამებრ).
5.2 ნამუშევრის განთავსებით მონაწილე ადასტურებს რომ გაეცნო და ეთანხმება 
კონკურსის წესებსა და პირობებს.
5.3 ნამუშევრის განთავსებითა და ელ.ფოსტაზე
ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. მოწოდებით მონაწილე ადასტურებს: 5.3.1 მის გამოყენებას მე-9 პუნქტის მიხედვით.
5.3.2 აცხადებს თანხმობას ნამუშევრის გამოყენების უფლების უფასოდ გადაცემაზე მე-9 
პუნქტის მიხედვით.
5.3.3 აცხადებს თანხმობას ორგანიზატორების მიერ მისი მონაცემების დამუშავებაზე 
მე-8 პუნქტის მიხედვით.
5.4 კონკურსის ორგანიზატორი არჩევს ელ.ფოსტაზე
ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. გამოგზავნილ ნამუშევრებს, ამოწმებს მათ სოციალურ ქსელებში შესაბამისი ჰეშთეგის მიხედვით და კონკურსის წესებისა და პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ათავსებს ვებგვერდზე.
5.5 ორგანიზატორს უფლება აქვს წაშალოს ან არ განათავსოს ნამუშევარი, თუ მათი 
აზრით ის არ შეესაბამება წესებს. 5.6 კონკურსანტს აქვს უფლება წაშალოს ნამუშევარი. ამ შემთხვევაში ის გამოეთიშება კონკურსს. ნამუშევარი კონკურსში აღდგენას არ ექვემდებარება. 
6. პრიზები
6.1 გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ორ კატეგორიაში: პროფესიონალი და მოყვარული
6.1.1 პრიზები გადაეცემა კატეგორიების მიხედვით გამარჯვებულ მონაწილეებს 
6.2 კონკურსის კატეგორიების პრიზები განსხვავდება ერთმანეთისგან.
6.2.1 პროფესიონალის კატეგორიაში გამარჯვებულ მონაწილეს გადაეცემა 5 000 ლარი
6.2.2 მოყვარულის კატეგორიაში გამარჯვებულ მონაწილეს გადაეცემა 3 000 ლარი
6.3. კონკურსის დასასრულს გამოვლინდება მხოლოდ 2 გამარჯვებული: კატეგორიაში
„პროფესიონალი“ გაიმარჯვებს მხოლოდ ერთი მონაწილე, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს
კონკურსში ამ კატეგორიით, ხოლო კატეგორიაში „მოყვარული“ გაიმარჯვებს მხოლოდ ერთი
მონაწილე, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს კონკურსში ამ კატეგორიით.
6.4. ორგანიზატორი უფლებას იტოვებს, გამოავლინოს დამატებითი გამარჯვებული, ე.წ. „ბორჯომის“
რჩეული, თუ რომელიმე ნამუშევარი მის განსაკუთრებულ მოწონებას დაიმსახურებს. 
7. გამარჯვებულების გამოვლენის წესი
7.1. კონკურსის ვადების შესაბამისად, ორგანიზატორი აცხადებს ვადებს დახურულად შესაბამისი წესების დაცვით.
7.1.1. წარმოდგენილი ნამუშევრებიდან კონკურსის ჟიური არჩევს გამარჯვებულებს შემდეგნაირად: 
კატეგორია „მოყვარული“ 
- მისაღები ხარისხი და მონტაჟი - გასაგები იდეა - კავშირი ქალაქსა და მონაწილეს შორის - საინტერესო გადმოცემა 
კატეგორია „პროფესიონალი“ 
- მაღალი ხარისხი და მონტაჟი - გასაგები და გამორჩეული იდეა - სრულყოფილი გასაგები ისტორია/სიუჟეტი; საინტერესო პირადი ისტორია 
მონაწილისა და ქალაქის, ახსნილი სიუჟეტურად - ვიზუალური მასალის ინდივიდუალური გადმოცემა: გამორჩეული ორიგინალური მასალა. 
7.2 გამარჯვებული გამოვლინდება ვებგვერდზე, დათქმულ ვადაში. 
7.3. ორგანიზატორი გამარჯვებულებს პრიზის გადასაცემად დაუკავშირდება ელ.ფოსტაზე მითითებულ საკონტაქტო მონაცემების საშუალებით.
7.5 თუ მონაწილე დადგენილ ვადებში არ მოახდენს მონაცემების წარდგენას, ორგანიზატორი იტოვებს უფლებას პრიზი გადაეცეს სხვა მონაწილეს. 
7.6 გამარჯვებულების პრეტენზიები პრიზების ხარისხთან დაკავშირებით იქნება მიმართული მწარმოებლის მიმართ, ან მიტანის სერვისთან. მთლიანობა და ფუნქციონალის შესაბამისობა უნდა იქნეს შემოწმებული მონაწილის მიერ მიღებისთანავე.
7.7 პრიზის გადაცემის ხერხს ირჩევს კონკურსის ორგანიზატორი, რომლის შესახებაც წინასწარ ეცნობება გამარჯვებულებს.
7.8 პრიზი გამარჯვებულს გადაეცემა მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე. გამარჯვებული/მიმღები ვალდებულია ხელი მოაწეროს მიღება-ჩაბარების აქტს მისი მიღებისას, სამ ეგზემპლარზე, და დაუბრუნოს ორი ხელმოწერილი ორიგინალი ორგანიზატორის წარმომადგენლებს. მიღება-ჩაბარების აქტზე გამარჯვებულის/მიმღების მიერ ხელის არ მოწერა შესაძლებელია პრიზის გადაცემაზე უარის თქმის მიზეზი გახდეს.
7.9 იმ შემთხვევაში თუ კონკურსის გამარჯვებულებმა არაზუსტად, ან არასწორად მიუთითეს მონაცემები და ვერ მოხერხდა მათთან დაკავშირება 10 სამუშაო დღის ვადაში, ორგანიზატორს უფლება აქვს გამოაცხადოს ახალი გამარჯვებული.
7.10 თუ გამარჯვებული უარს ამბობს პრიზის დადგენილი წესებით მიღებაზე, ორგანიზატორი უფლებამოსილია დამოუკიდებლად და საკუთარი დაკვირვებით გადაწყვიტოს პრიზის ბედი, გამარჯვებულისთვის მისი საფასურისა და სხვა დანაკარგების ანაზღაურების გარეშე. 

8.მონაწილეების მხრიდან თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე 

8.1 კონკურსის მონაწილეები აცნობიერებენ და ეთანხმებიან, რომ მათ მიერ მოწოდებული პირადი მონაცემების, კერძოდ: სახელი, გვარი, საცხოვრებელი მისამართი, რეგისტრაციის ადგილი, დაბადების თარიღი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, პირადი ნომერი, ასევე ბიომეტრიული პირადი მონაცემები (მონაწილის გარეგნობა, რომელიც დაფიქსირებული იქნება საკონკურსო ნამუშევარში) დამუშავდება ორგანიზატორის მიერ კონკურსის მიზნებისათვის. შესაბამისად, კონკურსის მონაწილეები თანხმობას აცხადებენ, კერძოდ: - ორგანიზატორის მიერ პერსონალური მონაცემების შეგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა), გამოყენება, ბლოკირება, განადგურებაზე; 

- პირადი მონაცემების გაზიარებაზე მესამე მხარისთვის, რომელთანაც ორგანიზატორს შეთანხმება აქვს კონკურსის ჩატარებაზე.
8.2 პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება კონკურსის ორგანიზატორის მიერ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონის მიხედვით. 

9. ინტელექტუალური საკუთრება
9.1 კონკურსში მონაწილეობის მიღებითა და საკუთარ სოციალურ ქსელში ნამუშევრის განთავსებით, როგორც ეს
განსაზღვრულია ამ წესდებით, კონკურსის მონაწილე გადასცემს
დამკვეთს საკონკურსო ნამუშევარზე სრულ უფლებას, უვადოდ და ნებისმიერ ქვეყანაში მისი გამოყენების შესაძლებლობით
და არა მარტო, შემდეგი ინსტუმენტებით:
9.1.1 საკონკურსო ნამუშევრის გამოქვეყნება სოციალურ ქსელებში და ვებგვერდზე.
9.1.2 განათავსოს საკონკურსო ნამუშევარი ისე, რომ ყველა პირს ჰქონდეს მასზე წვდომა საკონკურსო ნამუშევარზე
ინტერაქციისათვის, ნებისმიერი ადგილიდან და ნებისმიერ დროს, ტელესაკომუნიკაციო ქსელებსა და სისტემებში,
გლობალურ ქსელ ინტერნეტში. (ფართო საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მისაწოდებლად).
9.1.3 გაავრცელოს ნამუშევარი ნებისმიერი სახით, ნებისმიერ ფორმატში და ნებისმიერი გზით.
9.1.4 საკონკურსო ნამუშევრის ნებისმიერი გზით გადამუშავება;
9.1.5 საკონკურსო ნამუშევრის გამოყენების უფლება, მისი საავტორო უფლებების სხვა ობიექტებში შეტანისთვის;
9.2 საკონკურსო ნამუშევარზე უფლების გაცემისათვის მონაწილეს ანაზღაურება არ გადაეცემა.
9.3 კონკურსის ორგანიზატორს აქვს უფლება გადასცეს, გაყიდოს საკონკურსო ნამუშევარზე ექსკლუზიური უფლება,
მთლიანად ან ნაწილობრივ, კონკურსის მონაწილისათვის ანაზღაურების გადაცემის გარეშე.
9.5 კონკურსის მონაწილე უფლებას აძლევს კონკურსის დამკვეთს გამოიყენოს ნამუშევარი მისი ავტორის სახელის
მითითების გარეშე, და ასევე მასში დაფიქსირებული პირების სახელების მითითების გარეშე. შეიტანოს ცვლილებები
ნამუშევარში, ისე რომ არ მოხდეს ნამუშევრის მთლიანობის დარღვევა. 

10. მონაწილის პასუხისმგებლობა
10.1 მონაწილე იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ნამუშევარი დააკმაყოფილებს კონკურსის პირობებს და შესაბამისობაში იქნება
წესდების მე-3 პუნქტის მოთხოვნებთან.
10.2 მესამე პირების მხრიდან ნამუშევართან დაკავშირებული ნებისმიერი უკმაყოფილება ნამუშევრის განთავსება/
გამოყენებასთან დაკავშირებით, გადამისამართდება მონაწილესთან ანუ ნამუშევრის შემქმნელთან. მონაწილე იღებს
პასუხისმგებლობას დაარეგულიროს აღნიშნული დავა საკუთარი ძალებითა და ხარჯით. ამავე დროს, საჭიროების
შემთხვევაში, გამოდის მოწმედ სასამართლოში და იღებს მონაწილეობას სარჩელის განხილვაში.
10.3 თუ კონკურსანტის მიერ წესების დარღვევამ რაიმე სახის დანაკარგი მოუტანა კონკურსის ორგანიზატორს ან დამკვეთს,
მონაწილე ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს მათ ეს დანაკარგი.
10.4 კონკურსის მონაწილე ატარებს პასუხისმგებლობას მის მიერ ორგანიზატორისთვის მიწოდებული ინფორმაციისა და
მონაცემების სანდოობასა და სისწორეზე, წესდების მე-3 პუნქტის მიხედვით.
10.5 კონკურსის ორგანიზატორი არ ანაზღაურებს კონკურსანტის მიერ კონკურსში მონაწილეობაზე გაწეულ ხარჯებს. მათ
შორის ინტერნეტზე წვდომა, გადაღება და ა.შ. 

11. დასკვნითი დებულება
11.1 კონკურსის ორგანიზატორს უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ არ მიიღოს საკონკურსო ნამუშევარი და
ნებისმიერ პირს აუკრძალოს მონაწილეობის მიღება, თუ მისი აზრით, ნამუშევარი არ შეესაბამე წესდებით
გათვალისწინებულ პირობებს ან თვლის, რომ მონაწილე რაიმე სახით აყალბებს ან სარგებელს იღებს კონკურსში
მონაწილეობის განაცხადით, ან მოქმედებს წესების დარღვევით, ან ახორციელებს ქმედებას შეურაცხყოფის, ძალადობის,
მუქარის მიზნით ნებისმიერი სხვა
პირის მიმართ, რომელიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს კონკურსთან.
11.2 თუ რაიმე მიზეზით კონკურსის რომელიმე ასპექტი ვერ ტარდება ისე, როგორც დაგეგმილი იყო (ინტერნეტის და
კავშირგაბმულობის გაუმართაობა, დეფექტები, კომპიუტერების ვირუსით დაზიანება, არასანქცირებადი ჩარევა, სხვა
მანიპულაციები, ფალსიფიკაცია, ან რაიმე სხვა ტექნიკური გაუმართაობა და მიზეზები, რომლებიც არ ექვემდებარება
ორგანიზატორის მიერ კონტროლს, ზემოქმედებს და საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებას, ღირსებას, მთლიანობას და
კონკურსის სათანადო ჩატარება/გაგრძელებას, ორგანიზატორს მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ შეუძლია შეწყვიტოს,
შეცვალოს, ან დროებით შეაჩეროს კონკურსის მიმდინარეობა.
11.3 კონკურსის ორგანიზატორი არ მოახდენს პრიზების გაცემას თაღლითობის ან სხვა რაიმე სახის წესების დარღვევის
გამოვლენის შემთხვევაში. ორგანიზატორი თავად განსაზღვრას ფაქტებს თაღლითობისა და ფალსიფიკაციის არსებობის
შესახებ.
11.4 ყველა მონაწილე დამოუკიდებლად ანაზღაურებს მათ მიერ კონკურსში მონაწილეობისათვის გაწეულ ხარჯებს.
11.5 კონკურსის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული ყველა დავა განიხილება სასამართლოში, კერძოდ, თბილისის საქალაქო
სასამართლოში
11.6 კონკურსის ჩატარების წესები რეგულირებულია საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.
11.7 კონკურსის პირობების ან წესების შეცვლის ან მისი ანულირების შესახებ კონკურსის ორგანიზატორი ატყობინებს
მონაწილეებს ვებგვერდზე შესაბამისი განცხადების განთავსებით.
11.8 გამოუყენებელი პრიზების შენახვისა და მათზე ვადის გასვლის შემდეგ მოთხოვნის განცხადების წესი: კონკურსის
წესებით არ არის გათვლილი მიუღებელი პრიზების შენახვა და შემდეგ მათი მოთხოვნა ვადის გასვლის შემდეგ. მიუღებელი
პრიზები რჩება ორგანიზატორთან და შეუძლია მათი განკარგვა. მას უფლება აქვს გამოავლინოს ახალი გამარჯვებული,
რომელსაც გადასცემს აღნიშნულ პრიზს.
11.9 საკონკურსო ნამუშევრები, რომლებიც მიღებულ იქნა ელ.ფოსტაზე
ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. და არ გამოვლინდა
გამარჯვებულად, რჩება ორგანიზატორის საკუთრებაში.